Vapaaottelu Suomessa

Vapaaottelu Suomessa

Suomessa vapaaottelu eli Mixed Martial Arts (MMA) on herättänyt paljon keskustelua sen turvallisuuden suhteen. Kyseessä on monipuolinen laji, jossa pystytään hyödyntämään erilaisia pysty- ja mattotekniikoita. Täysin ilman sääntöjä vapaaottelu ei kuitenkaan toimi, sillä siinä pyritään hyödyntämään nimenomaan lajin parissa sallittuja iskuja ja lukkoja. Oikeilla tekniikoilla ja vastuullisella harjoittamisella MMA ei ole mitenkään erityisen vaarallinen urheilumuoto. Suomessa otteluja on järjestetty vuodesta 1997 lähtien.

Lajin juuret

Kaikkiin kamppailulajeihin liittyy riskejä, mutta ne perustuvat myös monenlaisiin tekniikkoihin ja sääntöihin. Vapaaottelu on lajina kehittynyt niin Suomessa kuin maailmallakin valtavasti. Myös Suomesta löytyy huippu-urheilijoita, kuten Jari Ilkka ja Ykä Leino. He ovat monen muun ohella olleet tämän urheilumuodon todellisia pioneereja Suomessa. Suomeen laji on tullut hieman jälkijunassa 90-luvun loppua kohden, mutta sittemmin sen harrastajamäärät ovat kasvaneet.

Vapaaottelun juuret löytyvät antiikin Kreikasta, mutta laji nykyisessä muodossaan alkoi kehittyä 90-luvun alussa. Tällöin järjestettiin ensimmäinen UFC-turnaus, jossa eri kamppailulajien harrastajat ottelivat toisiaan vastaan kahdeksankulmaisessa häkissä. Maailmalla on nykyisin paljon erilaisia MMA:han liittyviä organisaatioita ja järjestöjä. Silti paikallisissa ottelusäännöissä on eroja, joten vapaaottelusta on olemassa paljon eri variaatioita. Myös Suomessa laji on ottanut aivan omia kehitysaskeleitaan viimeisten vuosikymmenten aikana.

Lajin kehitys Suomessa

2000-luvulle tultaessa lajin suosio kasvoi valtavasti. Tämä näkyi myös muunlaisena kehityksenä ja järjestäytymisenä Suomessa. Esimerkiksi Suomen Vapaaotteluliitto perustettiin vuonna 2004. Tämä on osaltaan vienyt vapaaottelua eteenpäin ja luonut otteluille selkeitä sääntöjä. Toisaalta lajille ollaan luotu myös selkeitä linjauksia, jotka kuitenkin perustuvat myös laajempaan kansainväliseen kehitykseen. Suomessa MMA:n sääntöjä kehittää Suomen Vapaaotteluliitto, jonka tarkoituksena on edelleen edistää lajin toimintaa.

Suomessa vapaaottelun sääntöjä päivitetään jatkuvasti. Lajin säännöt perustuvat esimerkiksi erilaisiin painoluokkiin ja ottelun keston pituuteen. Osa säännöistä muistuttaa muita kamppailulajeja, mutta vapaaottelussa on monipuolinen kattaus erilaisia tekniikoita, joita voidaan käyttää. Säännöissä määritellään myös yleisiä rikkeitä ja kiellettyjä tekniikoita. Ottelija ei esimerkiksi voi tehdä pääpuskuja tai purra. Tällä urheilumuodolla on selkeät säännöt, jotka on kehitetty huolellisesti ajan saatossa

Ammattilaisten ottelut

Yleensä vapaaottelun kohdalla puhutaan amatööri- ja ammattilaisvapaaottelusta. Suomessa harrastetaan kumpaakin. Kotimaassa lajin historiasta löytyy toista kymmentä kovan luokan ammattilaista, ja tälle tasolle pääseminen on vuosien kovan harjoittelun tulosta. Ammattilaisille käytetyissä säännöissä ottelut kestävät noin 5 – 10 minuuttia. Näissä otteluissa ammattilaisilla on kevyt suojavarustus toisin kuin amatöörien kohdalla. Ottelut ovat intensiivisiä ja suojavarustus minimaalinen, mutta ammattilaiselle tämä on vapaaottelua parhaimmillaan.

Ammattilaisten ottelut sallivat myös iskut matto-otteluissa, ja tämä on selkeä ero amatööreihin. Ammattilaisten ottelut ovat siis luonteeltaan rajumpia. Suomessa niitä harrastavat kuitenkin vain alan ammattilaiset, ja takana tulee olla mittava määrä harjoittelua, ennen kuin voidaan hypätä ammattilaiskehään. Ammattilaisvapaaottelijoita voidaan ajatella huippu-urheilijoina. Heidän taitotasonsa on korkealla, mikä mahdollistaa otteluiden turvallisuuden. Juuri otteluiden näennäisen rajuuden vuoksi laji on saanut toisinaan myös negatiivista julkisuutta.

Amatööriharrastaminen

Amatööriharrastajien säännöt eroavat ammattilaisten säännöistä, ja ottelut kestävät yleensä 3 – 5 minuuttia. Amatöörien matto-otteluissa ei saa tehdä ollenkaan iskuja. Säännöt ovat siis tiukemmat, ja niiden tarkoitus on suojella ottelijoita, joiden taidot eivät ole yhtä korkeat kuin ammattilaistasolla. Amatöörit ovat periaatteessa vain harrastajia, mutta myös heidän kohdallaan taidot ovat kehittyneet, sillä otteluun ei voi lähteä ilman kunnon kokemusta edes harrastelijatasolla.

Amatööreillä on käytössään myös enemmän varusteita. He käyttävät yleensä hyvin pehmustettuja hanskoja ja jalkasuojia, mikä estää vahinkojen syntymistä. Suojausten käyttäminen on siis pääasiassa turvallisuuskysymys. Lisäksi otteluiden tuomarit pysäyttävät ottelut hyvissä ajoin, ennen kuin mitään vakavaa vahinkoa ehtii syntyä. Jos toinen ottelijoista joutuu vakavaan alakynteen, tuomari keskeyttää pelin. Amatöörien kohdalla lajissa ollaan paljon varovaisempia ja rikkomuksiin suhtaudutaan muutenkin vakavasti.

Vapaaottelu elää vahvana Suomessa

Lajin tulevaisuus näyttää Suomessa hyvältä, ja lajin kohdalla joskus leijunutta negatiivista leimaa on saatu lievennettyä. Suomen Vapaaotteluliitto on tehnyt tässä hyvää työtä. Lajin harrastajat ovat aina varmoissa käsissä, sillä esimerkiksi erilaisten kurssien järjestäjät ovat pitkän linjan ammattilaisia. Vapaaottelun parissa löytyy Suomessa nykyisin seuroja ympäri maan aina Rovaniemelle saakka. Tällainen lajin levinneisyys on loistava saavutus lajilta kuin lajilta.

Harrastusmahdollisuuksia on Suomessa tullut tasaisesti lisää, kun lajin suosio on kasvanut. Vaikka lajissa keskitytäänkin paljon esimerkiksi otteluihin, on laji kuitenkin loistava kuntoilulaji, joten myös tämä kerää ihmisiä lajin pariin. Moni käy Suomessa vapaaottelun peruskurssin, joka kestää kaksi kuukautta. Näitä kursseja on järjestetty Suomessa tasaisesti lisää. Moni jatkaa tämän jälkeen erilaisiin ryhmiin, joissa syvennytään vapaaottelun tekniikkoihin vielä lisää.

Yhteenveto

Vapaaottelu elää vahvana Suomessa, ja kiitos alan organisaatioiden sen suosio on ollut kasvussa. Vapaaottelusta ei ole kansan keskuudessa enää niin negatiivista kuvaa kuin aiemmin, ja tosiasiassa kyseessä on selkeisiin sääntöihin perustuva kamppailulaji, jonka parissa toimii alan ammattilaisia. Kurssit keräävät yhä enemmän ihmisiä, ja lajia voi harrastaa ympäri Suomen. MMA:n voidaan odottaa kehittyvän eteenpäin myös Suomessa, ja toiminta on maassamme jo nyt korkealla tasolla.

 

Back to Top